KontaktOgrody Tomasz Adamkowicz
Kalsko 59
66-300 Mińôdzyrzecz

email:
biuro@ogrodyadamkowicz.pl

tel.601 228 861